Search
  • netakoifman

אני אמא טובה

אני אמא טובה, יותר נכון רוצה שהילדים שלי יהיו מאושרים. זה הכי חשוב לי.

הכי חשוב לי להיות אבא טוב. אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר, שיהיה לו הרבה חברים ושיהיה לו הכי טוב שאפשר.

אני לא אבקש ממנה משימות בבית שתלמד.

אני לא אפריע לו עכשיו הוא עם חבר

אני לא אבקש ממנה לקחת את אח שלה מהגן היא רק ילדה

אני לא אבקש ממנה לפנות מדיח לא נורא היא תגדל, מספיק קשה לה ..

אני לא רוצה להקשות עליו אני לא אבקש ממנו לפנות את הקניות מהסופר.


כל כך הרבה משפטים אנחנו אומרים לעצמנו כהורים. כל כך הרבה סיבות ללמה לא לבקש, למה לא לדרוש.


ואז אנחנו רואים שהילד גדל וכבר כמעט איש

והילדה ממש נערה עוד מעט ואז מה קרה? איפה החינוך?

אוי נכון. נזכרנו.


אין גיל לחינוך.

החינוך מתחיל כשהתינוק נולד. בהתאם לגיל.

תשאלו את עצמכם מה מונע מכם לחנך.

מה מעכב אתכם.

מה אתם מספרים לעצמכם ואיפה זה פוגש אתכם כשאתם נמנעים מזה.
5 views0 comments